แก้ไข...ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการ "หลักสูตรผู้นำสหกรณ์ ระดับสูง" ครั้งที่ 1 ปี 2559 (อ่าน:68)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ชวนโหม๋วเรามาแลนวัตกรรมสหกรณ์ ครั้งที่ 6 ปี 2559" ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรมลีการ์เดนส์ (ใหม่) พลาซ่า หาดใหญ่ (อ่าน:95)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "รวมมิตรพิชิตการเงินการลงทุนสหกรณ์ สำหรับผู้นำระดับสูง" ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน:65)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา "รวมมิตรพิชิตการบริหารจัดการสหกรณ์ สำหรับผู้นำระดับสูง" ในระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อ่าน:110)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง "รวมมิตรพิชิตกฎหมายสหกรณ์ สำหรับผู้นำระดับสูง" ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อ่าน:122)

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
[14 ก.ค. 2559] (ดู:136)
โครงการคัดเลือกผลงานวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
[03 มี.ค. 2559] (ดู:173)
โครงการสัมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
[03 มี.ค. 2559] (ดู:143)
More