ขอเชิญร่วมโครงการ "การสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินการลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์" (อ่าน:16)
ปิดรับลงทะเบียน ....โครงการอบรมสัมมนาความรู้ทางด้านกฎหมาย หัวข้อ "สหกรณ์ออมทรัพย์กับภาษีธุรกิจเฉพาะและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขใหม่ล่าสุด" (อ่าน:49)
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ขอขอบพระคุณท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ชวนโหม๋วเรามาแลนวัตกรรมสหกรณ์ ครั้งที่ 4 ปี 2557" (อ่าน:102)
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา และส่งผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ (อ่าน:140)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทน และสมาชิกเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จองค์กร" ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 (อ่าน:103)