ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมและเข้าร่วมงาน "โครงการ ชวนโหม๋วเรามาแลนวัตกรรมสหกรณ์ ครั้งที่ 5 ปี 2558 " (อ่าน:73)
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ ไคเซน (อ่าน:52)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา "แนวทางติดตามหนี้ บังคับคดี และกฎหมายล้มละลาย เพื่องานสหกรณ์" ในวันที่ 27-28 มิ.ย. 58 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ กระบี่ (อ่าน:97)
ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติงานที่ดีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ประจำปี 2557 และผลการคัดเลือกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2558 (อ่าน:60)
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด กับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ทั้งในระดับภาค และระดับประเทศ (อ่าน:77)