ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง "รวมมิตรพิชิตกฎหมายสหกรณ์ สำหรับผู้นำระดับสูง" ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อ่าน:50)
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 (อ่าน:60)
เชิญชวนส่งบุคลากร กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอบรม หัวข้อ "การบริหารการเงินในสหกรณ์ให้สร้างสรรค์อย่างถูกกฎหมาย" (อ่าน:96)
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 (อ่าน:95)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา "กฎหมาย ดาบสองคมสำหรับผู้บริหารสหกรณ์" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 (อ่าน:114)

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
[14 ก.ค. 2559] (ดู:57)
โครงการคัดเลือกผลงานวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
[03 มี.ค. 2559] (ดู:101)
โครงการสัมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
[03 มี.ค. 2559] (ดู:83)
More